header
T:mi PYY - Musiikkiterapia - Djembe - Vyöhyketerapia - Peter Hess äänimaljahoito
T:mi PYY
 • Etusivu
 • Musiikkiterapia
 • Djembé
 • Peter Hess äänihieronta
 • Moderni vyöhyketerapia
 • Intialainen päähieronta
 • Musiikki / Mighty Force (demo)
 • CV
 • Linkit
 • Tietosuojaseloste
 • Tietosuojaseloste
  • Tmi Pyy, tietosuojaseloste, päivitetty viimeksi 28.04.2018 
   Tietosuojaseloste Tmi Pyy:n asiakasrekisteriin kerättyjä ja säilytettäviä tietoja varten 
   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste tietojen käsittelytoimista Tmi PYY:ssä.  
   Rekisterin pitäjä 
   Tmi Pyy/ Tanja Pyy, Y-1968955-7, Helsinki 
   Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
   Rekisterinpitäjä: Tanja Theresa Pyy, tanja@pyy.me, 050-5348504
   Rekisterin nimi 
   Tmi Pyy:n asiakasrekisteri 
   Rekisterin pitämisen peruste 
   Henkilötietoja säilötään rekisteriin, jotta tiedetään, keitä asiakkaat ovat, miten heidät tavoittaa ja muut tiedot, jotka liittyvät välittömään  hoito- tai terapiatoimintoihin. 
   Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 
   Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:
   • toiminnan toteuttaminen (esimerkiksi toimintaan liittyvä viestintä,
    hoidon/terapian suunnittelu/toteutus ja arviointi)
   • sähköinen viestintä mm. Koulutukset ja kurssit

   • toiminnan suunnittelu, toteaminen ja kehittäminen 
   • Rekisterin tietosisältö
    Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja
   • Nimitiedot
   • Osoitetiedot
   • Puhelinnumero
   • Sähköpostiosoite 

   • Lisäksi tallennettuna voi olla seuraavia tietoja:  tiedot koulutuksesta, mahdollinen työpaikka, oma toiminimi tai yritys,  tietoja tapahtumiin osallistumisesta, lomakkeilla varta vasten erikseen määriteltyä käyttötarkoitusta varten kysyttyjä tietoja (esim. asiakaskyselyt, palautteet). 
   Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet 
   Kaikki  asiakastiedot saadaan seuraavista lähteistä 
   • Asiakkailta itseltään, omaisilta, edunvalvojilta, hoitavalta taholta ((esim. Kela, Kehitysvammapoliklinikka, Hus (mikäli asiakas suostuu tai lainmääräämä kuntoutus näin edellyttää)) heidän täyttämistään ilmoituksista, tai heidän sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai suullisesti lähettämänään.
   • toimintaan liittyvien kolmansien osapuolten toimesta 
   •  
   • Tietojen säilyttämisaika
    Tietoja säilytetään vähintään niin kauan kuin henkilön lähettävä taho/henkilö itse edellyttää.
   • Henkilötietojen käsittelijät
   •       Rekisterin ylläpitäjä (Tanja Theresa Pyy) 
   • Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

   • Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
   • Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
    
   • Tmi PYY ei myy tai vuokraa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa
   • Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
   • Tietoja voidaan käyttää  tilastollista, suunnittelu- ja kehitystyötä varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa. 
   • Rekisteröidyn oikeudet 
   • Tmi PYY on sitoutunut tarjoamaan valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla on erilaisia tapoja, joilla asiakkaat voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.
   page2image5774864.png
   Tmi PYY on kuitenkin joissain tapauksissa velvoitettu säilyttämään joitakin asiakkaiden henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. 
   Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus 
   Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tämä tapahtuu tekemällä rekisterin ylläpitäjälle tarkastuspyyntö tiedoista. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Syystie 1 M 83, 00780 Helsinki.
   Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä suullisesti tai kirjallisesti edellä mainituille henkilöille. 
   Oikeus poistaa tiedot 
   Asiakkailla on oikeus pyytää poistamaan tiedot, joita hänestä on. Asiakassuhteen päättyessä tiedot säilyvät rekisterissä toistaiseksi, ellei niitä erikseen pyydetä poistamaan. 
   Tmi PYY
    
    
  T:mi PYY - 050-534 8504 - tanja@pyy.me